Olimpiada Szkół Polonijnych

19 maja w Letterknny odbędzie się VII Olimpiada Szkół Polonijnych. W tym roku naszą szkołę reprezentować będą uczniowie klas IV-VII i II-III gimnazjum. Uczniowie klas 0-3 proszeni są o przekazywanie prac plastycznych, literackich, fotograficznych do wychowawców klas do dnia 10 maja. W przypadku wolnych miejsc w autokarze, możliwe będzie zabranie wybranych uczniów klas 1-3.

czytaj dalej...

1. ZAGADNIENIA NA OLIMPIADĘ SZKÓŁ POLONIJNYCH W IRLANDII

2. ZAGADNIENIA NA OLIMPIADĘ SZKÓŁ POLONIJNYCH W IRLANDII

3. ZAGADNIENIA NA OLIMPIADĘ SZKÓŁ POLONIJNYCH W IRLANDII

4. ZAGADNIENIA NA OLIMPIADĘ SZKÓŁ POLONIJNYCH W IRLANDII